14Желтоқсан2017

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Жаңалықтар

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы            іс-қимыл Агенттігі тарапынан мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға жүйелі бақылауды ұйымдастыруды негізгі мақсат етіп қойған. Осыған байланысты, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің ОҚО бойынша департаменті (әрі қарай - Департамент)тарапынан  жұмысшы топ құрылды. Жұмысшы топтың құрамына департаменттің бас маманы Ә.Әбиев, «Нұр Отан» партиясының ОҚОФ өкілдері А.Еркінбеков, А.Әбдіқадыров, «Үміт» қоғамдық бірлестігінің өкілі Ш.Усманова кірді. Талдау және сараптама жасау мақсатында ағымдағы жылдың 8 қараша күні аталған топ мүшелері облыстық ауруханада, Шымкент қалалық орталық емхана мен қалалық білім бөлімінде болды. Бақылаудың негізгі мақсаты – мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру бойынша ұсыныстар беру, сонымен қатар, анықталған бұзушылықтарды жою. Алдын алу шаралары нәтижесінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді үйлестіруші субъектілерге ескертулер жасалып, қысқа уақыт ішінде анықталған кемшіліктерді жою тапсырылды.

Толығырақ ...

«Азаматтық бақылау» жобасын жүзеге асыру шеңберінде 2017 жылдың 3 тамыз күні ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің ОҚО бойынша департаменті (әрі қарай - Департамент) мен «Үміт» ҚБ бірлесе «Мемлекеттік сатып алулардағы жемқорлық: кең таралған схемалар» тақырыбында пікірталас алаңшасын ұйымдастырды. Іс-шараға облыстық ішкі мемлекеттік аудит департаменті, тексеру комиссиясы, кәсіпкерлер палатасы, бизнес қауымдастығы мен БАҚ өкілдері қатысты.  Пікірталас алаңшасының мақсаты – мемлекеттік сатып алудың қазіргі заманғы жүйесінде сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына қысқаша талдау жасау, сонымен қатар, экономиканың осы саласындағы жемқорлықты жоюдың негізгі бағыттарын қарастыру. Іс-шараны Департамент басшысының міндетін атқарушы А.Шілманов ашып берді. Айбек Ақбергенұлы сыбайлас жемқорлықпен күрес өте маңызды, алайда мемлекеттік сатып алудың кешенділігімен қиындатылғандығын атап өтті.   Осы тұрғыдағы кездесулер мүдделерді қолдау, бәсекелестік ортаны шектеу және ұйымдастырушы, тапсырыс беруші, конкурстық комиссия тарапынан мемлекеттік сатып алуды теріс пайдалану фактілеріне жол бермеу бойынша нақты ұсынымдар береді. Әрі қарай, талқыланып отырған мәселеге сәйкес әр саланың өкілдері өз ойларын білдірді. Онда, электрондық тәсілмен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық мүмкіндігін жоюға, рәсімдердің ашықтығын арттыруға, мемлекеттік сатып алуға шағын және орта кәсіпкерліктердің қатысуына жол ашқандығы айтылды. Іс-шара соңында мемлекеттік сатып алудың кез-келген сатысында сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендетуде бірлесе жұмыс жасау бойынша міндеттер қойылды.  

Толығырақ ...

С первых дней государственной независимости в Казахстане ведутся поэтапные работы, направленные на создание эффективных, соответствующих мировым стандартам, институтов и механизмов противодействия коррупции, в том числе в сфере оказания гос. услуг. Поэтому, в стратегическом документе «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» Главой государства уделяется особый акцент на повышении качества гос. услуг, а коррупция - возводится в ранг прямой угрозы национальной безопасности. В этой связи, перед государством и обществом были поставлены задачи по объединению усилий в борьбе с коррупцией, а также по достижению высокой степени эффективности и оперативности процессов оказания гос. услуг. Как показывает практика, коррупция в основном выявляется в сферах, где госаппарат соприкасается с населением (как правило, это функции по оказанию гос. услуг населению), а также в контрольно-разрешительной деятельности гос. органов. Стоит отметить, что к актуальным факторам, способствующим проявлению коррупции, можно отнести несовершенство НПА, нормы которых создают условия для совершения коррупционных деяний; недостаточная прозрачность процессов выработки и принятия гос. органами решений; низкий уровень правовой культуры населения; недостаточное количество комплексной и целенаправленной информационной работы, направленной на формирование антикоррупционной модели поведения граждан и общественной атмосферы неприятия коррупции и т.д. В рамках комплекса мероприятий по снижению уровня коррупции в сфере оказания гос. услуг, а также повышения качества её предоставления можно применять методы бенчмаркинга.…

Толығырақ ...

  Коррупция как негативное явление знакома всем странам мира. Известно также, что подлинного экономического процветания достигают лишь те государства, где коррупционные явления сведены к минимуму.  Сегодня акценты в области противодействия коррупции смещены в сторону  превенции коррупции, приоритеты в работе по противодействию коррупции направлены на профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений. Так же вопросы право применения остаются на первом плане. Это означает,  что недостаточно просто принимать законы. Необходимо их исполнять и формировать высокое правосознание  всех без  исключения граждан страны. Особая ответственность лежит на деловых людях. Ведь коррупция – это всегда дорога с двусторонним движением, в которой есть взяткодатель и взяткополучатель. Именно поэтому Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области в настоящее время ведется активная работа по формированию антикоррупционной модели поведения в бизнес-среде. В целях широкого вовлечения работников сферы предпринимательства в мероприятия по реализации направлений антикоррупционной политики государства, обеспечивается их участие в деятельности по предупреждению коррупции, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем: установления организационно-правовых механизмов, обеспечивающих подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений; соблюдения принципов добросовестной конкуренции; предотвращения конфликта интересов; принятия и соблюдения норм деловой этики; принятия мер по формированию антикоррупционной культуры; взаимодействия с государственными органами и иными…

Толығырақ ...

Page 1 of 124